Ledningsnät och dricksvattenberedning

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TV441

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Chow, David R. Maidment and Larry W. Mays:Applied Hydrology. McGraw Hill.1988.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin