Planetsystemens fysik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA226

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA226
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp varav 30 hp matematik och 60 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • identifiera och förklara de fysikaliska processer som tros styra uppkomsten av planetsystem i samband med stjärnbildning, samt de stora dragen i planeternas uppbyggnad och utveckling
  • redogöra för likheter och skillnader mellan vårt solsystem och extrasolära planetsystem, samt hur dessa kan förklaras
  • förklara de mindre kropparnas natur, deras ursprung och utveckling samt deras inbördes relationer
  • redogöra för dynamiska processer och kollisionsprocesser som påverkar planeter och mindre kroppar samt hur dessa processer styr planetsystemens utveckling
  • värdera nya forskningsresultat rörande vårt solsystem som ett av många i Vintergatan, inklusive andra systems observerade egenskaper

Innehåll

Planetsystemens dynamik. Solsystemets uppkomst inklusive fysiken i ansamlingsskivor kring protostjärnor samt solnebulosans fysik och kemi. Meteoriter och deras vittnesbörd om solsystemets uppkomst och utveckling. Solsystemets småkroppar. Planeter och deras satellit- och ringsystem. Kollisionsprocesser i solsystemet. Extrasolära planeter och planetsystem samt associerade stoft- och gasskivor.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och räkneövningar.

Examination

Muntliga och skriftliga seminariepresentationer (4 hp),

litteraturprojekt med muntlig och skriftlig rapport (4 hp),

grupparbete med rapport (2 hp)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin