Planetsystemens fysik

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA226

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteraturen utgörs av kompendier, forskningsartiklar samt

Powerpoint-presentationer som kommer att utdelas under kursens gång via

Studentportalen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin