Fördjupningskurs i fysik - projektkurs

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA566

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA566
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 september 2011
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp varav 75 hp fysik. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Studenten skall genom ett inriktningsspecifikt arbete kunna visa hur tidigare kunskaper inom fysikämnet kombineras för att konstruera och utvärdera experimentella mätningar och/eller teoretiska beräkningar/simuleringar samt kunna kommunicera sina resultat skriftligt och muntligt.

Innehåll

Kursinnehåll specificeras i samråd med programsamordnare och studievägledare med hänvisning till en viss inriktning i masterprogrammet i fysik.

Undervisning

Självstudier och projektarbete.

Examination

Skriftlig och muntlig examination av projektet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin