Fördjupningskurs i fysik - projektkurs

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA566

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Litteratur väljs ut i samråd mellan handledare och student.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin