Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV812

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KV812
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 oktober 2017
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna beskriva trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens karakteristiska former i Europa under olika perioder från medeltiden fram till idag samt redogöra för hur dessa är relaterade till trädgårdens olika funktioner under olika tider och i olika sammanhang. Studenten ska också kunna redogöra för olika typer av trädgårds- och landskapsanläggningar och deras kulturhistoriska sammanhang.

Innehåll

Kursen behandlar trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens utveckling med fokus på Europa från medeltiden till 1900-talet med framför allt ett konstvetenskapligt perspektiv. I samband med detta behandlas också frågor som vad är en trädgård och vilka funktioner har den haft i olika tider och vilka yrkesgrupper har vuxit fram inom området och påverkat dess utveckling?

Undervisning

Kursen ges parallellt som nätbaserad utbildning och som campusutbildning. Undervisningen sker i form av föreläsningar på campus som sänds i realtid. Obligatoriska övningar och seminarier kan också förekomma, men alltid så att fysiskt deltagande inte krävs.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen samt genom deltagande i övningar och seminarier. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin