Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KV812

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

Elektroniska resurser

  • Nolin, Catharina, Den trädgårdshistoriska forskningens metodologi: utmaningar och möjligheter, Ingår i: Konsthistorisk tidskrift, vol. 77, nr. 1-2, 2008, s. 136–145Obligatorisk

Ytterligare kortare texter och instuderingsmaterial kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin