Fördjupningskurs i matematik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MA267

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA267
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp och minst 30 hp matematik på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • uppvisa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat område av matematik eller något matematiskt tillämpningsområde;
  • ha deltagit i en introduktion till ett aktuellt forskningsområde i matematik;
  • självständigt kunna orientera sig avseende litteratur och problemställningar inom området;
  • kunna förbereda och genomföra en muntlig presentation i seminareformat över ett modernt delområde av matematik.

Innehåll

Kursens innehåll varierar från ett tillfälle till ett annat.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter, muntlig presentation i seminarieform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin