Fördjupningskurs i matematik

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MA267

Huvudgrupp 1

Litteratur fastställs individuellt för varje student efter samråd med läraren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin