Programmering med C/C++ 1 - introduktion

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD802

Kod
5SD802
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3c/Matematik D

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda programmeringsmetodologier för att designa och implementera program,
  • förklara grundläggande koncept som klasser, inkapsling, konstruktorer, metoder och andra relaterade objektorienterade koncept,
  • förstå dynamisk och statisk minneshantering,
  • testa och felsöka, samt
  • förklara kompilering och körning av program.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till programmering med C och C++, genom datatyper, algoritmer, objektorienterad analys och design. Kursen behandlar också olika programmeringstekniker som design, implementation, testning, felsökning och dokumentation.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom löpande inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS. Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin