Programmering med C/C++ 1 - introduktion

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SD802

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Deitel, Paul J.; Deitel, Harvey M., C++: how to program, 8th ed., Pearson International ed., Harlow, Pearson/Prentice Hall, cop. 2012Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin