Medicinsk genetik

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3MG010

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Stratchan and Reid, Human Molecular Genetics, Fourth Edition.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin