Franska C1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR023

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 poäng; obligatorisk)

Dessutom rekommenderas

Delkurs 2. Examensarbete (15 poäng; obligatorisk)

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 3. Språkvetenskap II (7,5 poäng; valfri)

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 4. Literaturvetenskaplig teori och metod (7,5 poäng; valfri)

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur:

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Delkurs 5. Språket och litteraturen under medeltiden (7,5 poäng; valfri)

Ordbok:

Rekommenderad litteratur:

Ordböcker

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin