Intervention, evolution och kontroll av mikrober

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MK006

Huvudgrupp 1

  • The course literature consists of lecture hand-outs, scientific articles and web resources, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologiObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin