Anatomi

8 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3AN300

Det finns en senare version av litteraturlistan.

3AN300 Anatomi

Obligatoriska läroböcker

  • Feneis, Heinz; Dauber, Wolfgang, Anatomisk bildordbok, 5., utökade uppl., Stockholm, Liber, 2006Obligatorisk
  • Saladin, Kenneth S., Human anatomy, Fourth edition., New York, McGraw-Hill, [2014]Obligatorisk (Finns även som ISBN-13: 978–1-259–06082-3 och ISBN-10: 1–259-06082–9.)

Alternativ litteratur

Anatomiska atlasar

Länkar finns även på studentportalen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin