Projektkurs i mikro/nanoteknik

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TE072

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Litteratur fastställs individuellt för varje projektgrupp.

Huvudgrupp 2

http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007017041.html

Litteratur fastställs även individuellt för varje projektgrupp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin