Det globala energisystemet

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1GV331

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • (Redaktör) Stattin, Eva, Energi - möjligheter och dilemman, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien & Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm, 2014, http://www.kva.se/energibokenObligatorisk (Gratis nedladdning)
  • Utdelat material/artiklar, Institutionen för geovetenskaper

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin