Barn- och ungdomshistoria

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4PE063

Det finns en senare version av litteraturlistan.

4PE063 Barn- och ungdomshistoria, 7,5 hp. Fastställd 2013-02-01

Totalt ca 1300 s.

Aktuella vetenskapliga artiklar och valbar litteratur tillkommer och väljs i samråd med kursledaren

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin