Psykiatri II

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3PS311

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Herlofson, Jörgen m.fl., Psykiatri, 2 uppl., Lund, Studentlitteratur AB, 2016Obligatorisk
  • Bäärnhielm, Sofie, Transkulturell psykiatri, Johanneshov, MTM, 2016Obligatorisk (Detta är ett alternativ till tryckt bok.)
  • Bäärnhielm, Sofie, Transkulturell psykiatri, 1. utg., Stockholm, Natur & kultur, 2014Obligatorisk

Internationella och nationella kunskapssammanställningar samt vetenskapliga artiklar tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin