Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi

13 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3KK014

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Böcker / Books

  • Nilsson-Ehle, Peter; Ganrot, Per Olof, Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 8., [rev. och utök.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2003Obligatorisk (eller motsvarande)
  • Blodsjukdomar: lärobok i hematologi, 3., omarb. [och utök.] utg., Stockholm, Natur och kultur, 1997 (referenslitteratur)
  • Robertsson, Jakob; Norlén, Per, Farmakologi, 2., [utök. och omarb.] uppl., Stockholm, Liber, 2009 (rekommenderad litteratur)
  • Rodak, Bernadette F.; Carr, Jacqueline H., Clinical hematology atlas, 4th ed., St. Louis, Missouri, Elsevier Saunders, c2013 (Finns även att låna hos kursledaren)

Tillkommer vetenskapliga artiklar och avhandlingar - obligatoriskt

Scientific articles and dissertations - obligatory

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin