Medie- och kommunikationsvetenskap B: Mediestudier

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV163

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Utöver dessa obligatoriska böcker kommer ca 150 sidor artiklar och bokkapitel att läsas under kursen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin