Informationssystem B: E-tjänster och webbprogrammering

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS014

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Eventuell kurslitteratur meddelas vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin