VFU I, förskollärare

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE210

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Valda forskningsartiklar kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin