Systemdesign med ett användarperspektiv

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MD034

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med kursansvarig lärare tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin