Galenisk farmaci II

7 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FG607

Huvudgrupp 1

  • Aulton, Michael E.; Taylor, Kevin, Aulton's pharmaceutics: the design and manufacture of medicines, 5th ed., Edinburgh, Churchill Livingstone/Elsevier, 2017 (Läs alltid senaste utgåva av denna bok.)
  • Alderborn, G m.fl., Utformning av läkemedel. Apoteket AB., Institutionen för farmaci
  • Kurskompendium i Galenisk farmaci, Institutionen för farmaci

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin