Norska 1

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5NS135

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

I tillägg kommer ett urval aktuella populärvetenskapliga artiklar från t.ex. Norsk Tidend eller Språknytt.

Språkexempel/skönlitteratur

I tilegg till disse tekstene leser studentene et utdrag av Syden av Are Kalvø.

I tillägg kommer ett urval kulturuttryck (t.ex. film, musik, tv-program, radio/podcast) som illustrerar nutida norsk talspråksvariation.

Ordböcker

Bokmålsordboka och Nynorskordboka

Norsk ordbok

Den norske akademis ordbok

Nostedts norsk-svenska ordbok

Norstedts norska fickordbok: norsk-svensk/svensk-norsk

Norstedts skandinaviska ordbok

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin