Anatomi

8 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3AN300

3AN300 Anatomi

Obligatoriska läroböcker

  • Feneis, Heinz; Dauber, Wolfgang, Anatomisk bildordbok, 5., utökade uppl., Stockholm, Liber, 2006
  • Saladin, Kenneth S., Human anatomy, Fourth edition., New York, McGraw-Hill, [2014] (Finns även som ISBN-13: 978–1-259–06082-3 och ISBN-10: 1–259-06082–9.)
  • Hansen, John T.; Netter, Frank H., Netters anatomi: lära med färger, Upplaga 1, Lund, Studentlitteratur, [2018]

Alternativ litteratur

  • Drake, Richard, Gray's Anatomy for Students, Elsevier, 2020 (Finns som e-litteratur via ClinicalKey Student. Textbok upplagd både efter regional anatomi och efter organsystem. Strukturers namn anges på engelska.)
  • Frank Netter, Netter Atlas of Human Anatomy: A Regional Approach with Latin Terminology, 2022 (Finns som e-litteratur via ClinicalKey Student. Atlas upplagd efter organsystem. Strukturers namn anges på engelska.)
  • Lyons, Netter’s Essential Systems-Based Anatomy, 1, Elsevier Science, 2021 (Finns som e-litteratur via ClinicalKey Student. Textbok upplagd efter organsystem. Strukturers namn anges på engelska.)
  • Waschke, Jens; Böckers, Tobias M.; Paulsen, Friedrich, Sobotta anatomy textbook, First edition, English edition with Latin nomenclature, Amsterdam, Elsevier, [2019] (Finns som e-litteratur via ClinicalKey Student. Textbok upplagd efter regional anatomi. Strukturers namn anges på latin.)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin