Medicinsk genetik

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MG011

Huvudgrupp 1

  • Strachan, Tom; Read, Andrew P., Human molecular genetics, Fifth edition., Boca Raton, Florida, CRC Press, 2019Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och kompendier

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin