Kvantmekanik och kemisk bindning I

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1KB501

Huvudgrupp 1

Atkins, P.W; DePaula, Julio: Physical Chemistry.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin