Beräkningsvetenskap för dataanalys

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TD352

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Föreläsningsanteckningar och webbaserat material, Institutionen för informationsteknologi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin