Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN360

Huvudgrupp 1

Tidnings-, tidskrifts- och Internetmaterial från respektive ämnesområde och aktuellt material av allmänt intresse.

Kompendium för självstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin