Barnmorskeprogrammet

90 hp

Studieplan, MBM2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MBM2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 19 mars 2016
Diarienummer
Medfarm 2013/661

Termin 1

Termin 2

Valbara kurser om studenten väljer självständigt arbete om 7,5 hp:

Termin 3

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin