Barnmorskeprogrammet

90 hp

Studieplan, MBM2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MBM2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 1 februari 2018
Diarienummer
Medfarm 2013/661

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valbara kurser om studenten väljer självständigt arbete om 7,5 hp:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin