Masterprogram i kemi – Analytisk kemi för komplexa system

120 hp

Studieplan, TKE2M, AKKS

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
AKKS
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 12 november 2009

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin