Separation och masspektrometri

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB153

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter rörande moderna analytiska separations- och detekteringsmetoder främst masspektrometri. Du ska efter kursen kunna använda dina kunskaper till att lösa analytiska frågeställningar genom att välja lämpliga kombinationer av kromatografisk eller elektroforetisk separation, jonisationsmetod och masspektrometrisk detektion.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin