Barnmorskeprogrammet

90 hp

Studieplan, MBM2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MBM2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 20 augusti 2019
Diarienummer
MEDFARM 2018/516

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valbara kurser om studenten väljer självständigt arbete om 7,5 hp:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin