Masterprogram i matematik – Matematik

120 hp

Studieplan, TMA2M, MATE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMA2M
Inriktningskod
MATE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 november 2011
Diarienummer
TEKNAT 2011/90

Termin 1

Det ges även möjlighet att läsa följande kurser i Tillämpad matematik

Termin 2

Vårterminen 2013 ges de ovanstående tre kurserna. Vårterminen 2014 ges i stället Stokastiska processer samt följande två kurser.

Det ges även möjlighet att läsa följande kurs i Matematisk biologi

Den som avser att avlägga magisterexamen ska välja kursen Examensarbete D.

Termin 3

Höstterminen 2012 ges de ovanstående tre kurserna. Höstterminen 2013 ges i stället kurser i Riemanngeometri och Validerad numerik samt följande kurs i Analytiska funktioner.

Följande kurser ges både 2012 och 2013.

Förutom kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningaranas kursutbud och från andra masterprogram.

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin