Barnmorskeprogrammet

90 hp

Studieplan, MBM2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MBM2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 5 maj 2022
Diarienummer
MEDFARM 2022/559

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Alternativ till självständigt arbete om 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin