Masterprogram i medicinsk forskning

120 hp

Studieplan, MMF2M

Kod
MMF2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 28 februari 2023
Diarienummer
MEDFARM 2023/858

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 1

Period 2

Termin 3

Termin 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin