Masterprogram i medicinsk forskning

120 hp

Utbildningsplan, MMF2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
MMF2M
Fastställd av
Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden, 28 februari 2013
Diarienummer
MEDFARM 2012/1105
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom ett ämnesområde som kan klassificeras som biovetenskap.

Dokumenterad färdighet i engelska språket motsvarande nivå engelska B i svensk gymnasieskola. För utländska studenter från icke-engelsktalande land krävs intyg från internationellt godkänt test med nedan angivna lägsta poäng.

IELTS: Sammanlagd poäng 6.5 och inget delprov under 5.5 poäng.

TOEFL: Pappers-baserad – 4.5 poäng (skala 1-6) i det skriftliga provet och totalpoäng 575. Internet-baserad – 20 poäng (skala 0-30) i det skriftliga provet och totalpoäng 90.

Cambridge: CAE, CPE

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin