Cell- och tumörbiologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MR104

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen belyser hur cellkommunikation förändras vid utvecklingen av maligna tumörer. Vi fokuserar på de cellbiologiska mekanismer som styr genetisk stabilitet, genuttryck, proliferation och överlevnad, invasivitet, samt interaktionen mellan tumörceller och dess mikromiljö. Vidare belyses specifika exempel på olika tumörtyper.

Kursen utnyttjar aktuella forskningsproblem för att illustrera olika cellbiologiska grundfenomen och dess tillämpningar inom tumörbiologin. Områden som behandlas är bland annat transkriptionell och posttranskriptionell reglering; cellsignalering; genetisk polymorfism som resultat av DNA-skador; virala infektioner och cancer stamceller. Kursen ger också inblick i aktuell forskningsverksamhet och metodik inom tumörbiologin.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin