Masterprogram i kemi – Kemisk biologi

120 hp

Studieplan, TKE2M, KEBI

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
KEBI
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2012
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 1

Termin 2

Välj antingen Biokemiska metoder I eller Biokemiska metoder II.

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin