Organisk syntes

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB451

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger med baskunskaper i organisk kemi en mera grundläggande bakgrund med avseende på mekanismer bakom viktiga syntetiska reaktioner och experimentella tekniker. Stereoselektiva reaktioner, enantioselektiv syntes, metallorganiska reaktionsmekanismer och reagens. Sökning i litteraturen och databaser följs av planering av flerstegssynteser och labbsäkerhet. Arbete med luft- eller fuktkänsliga ämnen under inertgasatmosfär, att utföra flerstegssynteser, isolera och karaktärisera reaktionsprodukterna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin