Masterprogram i kemi – Kemi för förnybar energi

120 hp

Studieplan, TKE2M, KEFE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
KEFE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2012
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valfri kurs eller kurser, 15 hp

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin