Masterprogram i kemi – Fysikalisk kemi

120 hp

Studieplan, TKE2M, FYKE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
FYKE
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 21 november 2013
Diarienummer
TEKNAT 2013/89

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin