Magisterprogram i vindkraftsprojektering

60 hp

Studieplan, TVP2N

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TVP2N
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2014
Diarienummer
TEKNAT 2013/89

Termin 1

Termin 2

Övriga kurser (valfri period)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin