Masterprogram i kemi – Kemi för förnybar energi

120 hp

Studieplan, TKE2M, KEFE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
KEFE
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 13 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Valfri kurs eller kurser, 15 hp

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin