Masterprogram i ryska språket i internationella relationer

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i ryska språket i internationella relationer 2023/2024
Anmälan

Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer möter ett växande behov av analytisk och kommunikativ kompetens i det ryska språket, i kombination med kunskaper om det ryska samhället och dess gränsområden. Det räcker inte längre att förlita sig på andrahandsanalyser och uppgifter förmedlade via ett tredje språk; analyser och utredningar måste baseras på primära källor. Programmet lämnar dig väl förberedd till en arbetsmarknad med stor efterfrågan.

Utbildningen inom programmet är indelad i två inriktningar: Ryska och Rysslandsstudier som förutsätter förkunskaper i ryska om minst 60 hp och Ryska för Rysslandskännare som bygger på att du har minst 105 hp i ryska.

Om programmet

Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer ska möta det stora behovet av språkkompetenta Rysslandsexperter. Efterfrågan är stor inom myndigheter, offentlig och privat sektor, media och kulturinstitutioner med verksamhet riktad mot Ryssland och dess närområden. Hög kompetens inom ryska språket i kombination med områdesexpertis och vetenskapligt förhållningssätt är eftertraktat på arbetsmarknaden.

Programmet syftar till att ge dig de teoretiska och empiriska kunskaper samt de färdigheter i ryska som fackspråk som krävs för att kommunicera i yrkesmiljöer i internationella sammanhang, kritiskt analysera politisk diskurs, analysera samhälleliga och kulturpolitiska processer i Ryssland och svensk-ryska bilaterala relationer.

Som student får du

 • språkliga färdigheter
 • djup områdeskunskap
 • studera i en internationellt ledande forskningsmiljö
 • söka praktik i Sverige och utomlands.

Under hela utbildningen utvecklar du dina färdigheter i ryska språket genom analys av texter med kulturhistoriskt och politiskt innehåll. Förutom språket tillägnar du dig också fördjupade kunskaper om det ryska samhällets utveckling, det ryska medielandskapet, den officiella retoriken och den politiska diskursen i landet. Du tränas i att granska den ryska officiella och inofficiella diskursen samt ryskt multimedialt material utifrån aktuella identitets- och minnespolitiska kontexter.

Institutionen för moderna språk är hemvist för programmet. Här bedrivs flera forskningsprojekt om det samtida Ryssland och dess språk, litteratur och den postsovjetiska ryska kulturen och identitetsformationen. Vi forskar även om den ryska kyrkans roll i aktuella politiska processer, om språkpolitik och politisk retorik. Vi bedriver också studier av postsovjetisk rysk propaganda och politisk visualitet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med ryska som fackspråk som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Midas Lundgren
Från: Umeå

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
-
Ryska och Ryssland har ända sedan jag var liten varit något som fascinerat mig oerhört. Innan läste jag Språkvetarprogrammet med ryska som huvudområde här i Uppsala. När sedan masterprogrammet dök upp fanns det ingen tvekan om att jag skulle läsa vidare. Upplägget möjliggör både en breddning och fördjupning av mina språkkunskaper samt min områdeskännedom om Ryssland och det postsovjetiska området. Samtidigt har man möjligheten att anpassa kurserna man läser för att skapa en unik kompetensprofil, som är eftertraktad och samtidigt kraftigt underrepresenterad på arbetsmarknaden.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
-
För mig har det bästa varit alla kunniga och trevliga lektorer, professorer och andra, som bryr sig om studenterna och det de lär ut. När man läser kurser med färre deltagare tror jag dessutom att det bildas en annan slags gemenskap inom gruppen. Allt detta har bidragit till att mitt helhetsintryck är att kunnandet och de fina människor som finns på Uppsala universitet gör att man känner sig välkommen och vågar ställa frågor, något som i sin tur gör att man lär sig bättre.

Vad är mest utmanande?
-
För mig var det att vänja mig vid att diskutera komplicerade frågeställningar helt och hållet på ryska. Även om jag redan kunde ryska bra innan jag började programmet var det en stor omställning att använda språket på det sättet och att skriva vetenskapliga analyser på ryska. Tempot är dessutom relativt högt i studierna vilket ställer höga krav på ens språkkunskaper och förmåga att hantera stora mängder information. Mitt sätt att hantera det var helt enkelt att vara ute i god tid med att läsa igenom allt material och genom att skriva ner tydliga punkter, för att på så sätt vara så förberedd som möjligt inför varje seminarium. 

Vad är ditt mål med utbildningen?
-
Mina mål har varit att bli ännu bekvämare med min ryska, och att förhoppningsvis en vacker dag bli en av Sveriges främsta experter på Ryssland och hela det postsovjetiska området. Det tycker jag också att utbildningen verkligen har bidragit till i hög grad.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
-
Fräscha upp ryskan om du ska läsa det avancerade spåret, och var beredd på att ligga i! Det kan vara många saker att hålla koll på ibland, så se till att du planerar dina studier väl. Det är definitivt hanterbart, och lektorerna är jättesnälla, så oroa dig inte för mycket. Det är en jättespännande utbildning, och jag rekommenderar den varmt till alla som är intresserade av frågor som rör ryska, Ryssland och hela det postsovjetiska området.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
-
Eftersom jag gillar historia så är det nog området kring Domkyrkan, då så mycket finns samlat på en relativt liten yta: gamla inskriptioner på latin, gravar i Domkyrkan, Gustavianum, runstenar i parken vid universitetshuset, Silverbibeln på Carolina Rediviva, med mera.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
- Jag tycker om mösspåtagningen i Carolinabacken vid Valborg. Det är kul att se så många tidigare och nuvarande studenter samlade på samma plats!

Var finns den bästa studieplatsen?
- Om jag behöver koncentrera mig tycker jag om det tysta rummet på Stadsbiblioteket. Annars är det såklart mysigt att sitta på något av stans många kaféer med en kopp kaffe och en bulle.

Våren 2022.

Upplägg

Beroende på förkunskaper i ryska följer du en av programmets två inriktningar. Kursutbudet på båda inriktningarna består av obligatoriska delkurser inom språklig kompetens, samt delkurser om aktuella samhälleliga och kulturpolitiska processer i Ryssland och det ryska medielandskapet. Valbara delkurser med fokus på internationella relationer, politik, ekonomi med mera ger dig möjlighet att skapa din egen kompetensprofil.

Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Kurser inom programmet

Inriktning: Ryska och Rysslandsstudier som kräver minst 60 hp i ryska

Termin 1

Ryska och Rysslandsstudier 1, 30 hp

Termin 2

Ryska och Rysslandsstudier 2, 30 hp

Termin 3

Under tredje terminen kan du välja ett av två alternativ. Du kan:

 1. genomföra en praktiktermin inom huvudområdet. Praktikens omfattning är 30 eller 15 hp. I samråd med institutionen ordnar studenten själv sin praktiktermin i Sverige eller de länder där ryska talas. Studenter vars praktik omfattar 15 hp kompletterar terminen med valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier eller med fokus på politik och internationella relationer (15 hp).
 2. läsa fördjupningskursen Ryska och Rysslandsstudier 3 om 30 hp. I fördjupningskursen ingår obligatoriska delkurser i språk och områdesstudier (15 hp) samt valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier och/eller med fokus på politik och internationella relationer (15 hp).

Termin 4

Examensarbete inom huvudområdet, 30 hp

Inriktning: Ryska för Rysslandskännare som kräver minst 105 hp i ryska

Termin 1

Ryska för Rysslandskännare 1, 30 hp

Termin 2

Ryska för Rysslandskännare 2, 30 hp, inklusive

Valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier och/eller med fokus på politik och internationella relationer, 15 hp

Termin 3

Under tredje terminen kan du välja ett av två alternativ. Du kan:

 1. genomföra en praktiktermin inom huvudområdet. Praktikens omfattning är 30 eller 15 hp. I samråd med institutionen ordnar studenten själv sin praktiktermin i Sverige eller de länder där ryska talas. Studenter vars praktik omfattar 15 hp kompletterar terminen med valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier eller med fokus på politik och internationella relationer (15 hp).
 2. läsa fördjupningskursen Ryska för Rysslandskännare 3 om 30 hp. I födjupningskursen ingår obligatoriska delkurser i språk och områdesstudier (15 hp) samt valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier och/eller med fokus på politik och internationella relationer (15 hp).

Termin 4

Examensarbete inom huvudområdet, 30 hp

Om undervisningen

Du kommer att möta varierande undervisningsformer, såsom seminariediskussioner, självständiga studier, PM, rapporter, essäer och analyser. All kurslitteratur består av aktuella vetenskapliga publikationer som du kommer att analysera och diskutera tillsammans med dina lärare och övriga studenter.

I kurserna ingår läsning, analys och sammanfattning av vetenskapliga texter som examinerande moment.

Du får också möjlighet att bygga upp ett professionellt kontaktnät utanför akademin genom två seminarieserier. Seminarieserierna med inbjudna samhälls- och arbetsmarknadsaktörer är ett unikt kontaktskapande forum, som erbjuder en värdefull inblick i yrkeslivet.

Undervisningen inklusive examinationerna bedrivs på svenska och ryska.

Karriär

Våra tidigare studenter finns inom landets alla strategiska verksamhetsområden: från statsförvaltning till ett globaliserat näringsliv, rikets säkerhet och ideella organisationer. Men bristen på utredare, analytiker och experter på Ryssland som bygger sin kunskapsbas direkt på primära källor är ständigt växande.

Behovet av språkkompetenta områdesexperter med inriktning mot Ryssland och dess närområden är stort och utbildningen ger dig den spetskompetens som efterfrågas såväl nationellt, som internationellt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev på antagning.se. Det personliga brevet (1 sida) ska skrivas på svenska och besvara följande frågor:

 1. Varför har du valt att söka programmet och hur skulle du dra nytta av det?
 2. Hur kan du bidra till programmet?
 3. Vilka arbetslivserfarenheter eller fritidsintressen har du som är av särskild relevans för programmet?

Masterprogram i ryska språket i internationella relationer

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5880 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde inklusive 60 hp ryska. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@moderna.uu.se

018-471 13 41

Programsamordnare professor Maria Engström

maria.engstrom@moderna.uu.se

Institutionen för moderna språk

Thunbergsvägen 3L

Box 636, 751 26 Uppsala

018-471 12 97

Programstart och registrering

Information till antagna

När du blivit antagen till Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. Eftersom utbildningen erbjuder två inriktningar: Ryska och Rysslandsstudier som kräver 60 hp i ryska och Ryska för Rysslandskännare som kräver 105 hp i ryska, därför behöver du kontakta studievägledare (studievagledare@uu.se) för att registrera dig på rätt kurs. Aktuell information om registreringstider hittar på www.uu.se/student. Du behöver även aktiver ditt studentkonto.

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till studievagledare@uu.se senast den 24/8 och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med terminsstart.

Information till reserver

Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02