Utbildningar våren 2024

Ordinarie anmälningsperiod till kurser med start våren 2024 var öppen till och med 16 oktober via Antagning.se. Sen anmälan öppnar 15 december.

Utbildningar vt bildobjekt

Program

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Kurser

Arkeologi/Osteologi
Arkeologi B, 30 hp
Arkeologi C, 30 hp
Arkeologi med inriktning mot osteologi C, 30 hp
Avancerad fältkurs i arkeologi, 15 hp
Fältkurs i arkeologi, 7,5 hp
Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi, 7,5 hp
Medeltidens materiella källor i Östersjöområdet, 7,5 hp
Osteologi B, 30 hp

Biologi/Miljövetenskap/Hållbar utveckling
Miljö och klimat i förändring, 10 hp

Energiteknik
Forskningsmetoder i vindkraftprojektering, 10 hp
Projektkurs: förstudie till vindkraftprojekt, 10 hp
Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp

Etnologi
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer, 7,5 hp

Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Ekonomisk kalkylering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 1, 7,5 hp
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi
Den nya landsbygden, 7,5 hp
Det offentliga rummet, 7,5 hp
Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare, 15 hp
Plananalys och kvalitativ metod, 15 hp
Resurser, teknologier och hållbar planering, 15 hp
Samhällsplanering och energiomställning, 15 hp

Informationssystem/Programvaruteknik
Algoritmer och datastrukturer, 7,5 hp
Applikationsutveckling och mobilitet, 7,5 hp
Data analytics, 7,5 hp
Databaser 2, 7,5 hp
Informationssystem: Digitalisering B, 30 hp - kurspaket
Innovation och förändringsarbete, 7,5 hp
Interaktionsdesign och UX, 7,5 hp

Kulturvård
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier, 15 hp
Föremål och design, 15 hp
Interiörer och möbler, 15 hp
Kulturarv i väpnade konflikter, 7,5 hp
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling, 7,5 hp
Kulturarvspolitik och identitet, 7,5 hp

Ledarskap/Kvalitetsteknik/Teknik
Byggnadsrenovering för energieffektivisering, 7,5 hp

Speldesign/Gestaltning
Interaktivt berättande, 7,5 hp
Kritiskt skapande, 7,5 hp
Motion Capture för spel, 7,5 hp

Våra duktiga vägledare kan hjälpa dig

Kontakta studie- och karriärvägledningen på Campus Gotland om du behöver vägledning och information eller om du funderar på hur du ska planera din utbildning.

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin