Kurser sommar och höst 2024

Anmälan till sommarkurser vid Campus Gotland är öppen 19 februari - 15 mars. Anmälan till höstens kurser är öppen 15 mars - 15 april.

Kurser bildobjekt

Kurser - höstterminen 2024

Anmälan till höstens kurser öppnar 15 mars via Antagning.se.

Arkeologi/Osteologi/Antik historia

Arkeologi A, 30 hp
Arkeologi, grundkurs A, 30 hp - distans
Arkeologi, grundkurs B, 30 hp - distans med fältkurs på Gotland
Arkeologi, påbyggnadskurs C, 30 hp - distans
Att bruka jord, att skapa monument, 7,5 hp
GIS för humanister och samhällsvetare, 7,5 hp
Historisk arkeologi, 7,5 hp
Historisk ekologi, 7,5 hp - engelska
Landskapsanalys och geografiska informationssystem (GIS), 15 hp, engelska
Människoblivandet och jägare/samlare, 7,5 hp
Osteologi A, 30 hp
Osteologi. Anatomi och morfologi, 15 hp
Paleopatologi och humanosteologisk analys, 7,5 hp
Stammar, stater, marknader och städer, 7,5 hp
Vikingen - ideal och realitet, 7,5 hp - engelska

Biologi

Biologi, 60 hp - distans med obligatoriska träffar i Visby och Uppsala
Botanisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med obligatoriska träffar i Visby
Cell- och mikrobiologi, 7,5 hp - distans
Introduktion till biologi, 7,5 hp, distans
Zoologisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans

Energiteknik

Byggnation, drift och underhåll av vindparker, 10 hp - engelska
Energi och system, 5 hp - engelska
Energisystem och dess miljöpåverkan, 7,5 hp - distans
Energisystem och dess miljöpåverkan, 7,5 hp - distans - engelska
Fördjupning i beslutsanalys för vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Fördjupning i planering för vindkraft, 15 hp - engelska
Fördjupning i vindresursbedömning, 15 hp - engelska
Ledning och finansiering av vindprojekt, 5 hp - engelska
Planering för vindkraft, 5 hp - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart - engelska
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans - engelska
Vindresursbedömning, 5 hp - engelska
Yrkesanknuten praktik i vindkraftsprojektering, 15 hp - engelska

Företagsekonomi

Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Grundkurs i företagsfinansiering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 2, 7,5 hp
Organisation II: Organisationen och omvärlden, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi

Befolkningsgeografi med kvantitativa metoder, 15 hp
Den urbana miljön, 7,5 hp
Geopolitik och internationella relationer, 7,5 hp - distans
Globalisering och utveckling, 7,5 hp - distans
Introduktion till geografiska infomationssystem (GIS), 15 hp
Introduktion till samhällsplanering, 15 hp
Landskap i förändring, 7,5 hp
Samhällsplanering och miljörättvisa, 10 hp
Samhällsplaneringens grunder, 30 hp

Hållbar utveckling/Miljövetenskap

En hållbar framtid, 30 hp - engelska
Hållbar energiomställning, 7,5 hp - distans - engelska
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - engelska
Hållbar utveckling och CSR, 5,0 hp - distans - engelska
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 10 hp - engelska
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Processförbättring för hållbar utveckling, 5 hp - distans - engelska
Turism och miljömässig hållbarhet, 7,5 hp - engelska

Juridik

Juridiskt grundår, 60 hp

Kulturvård

Bebyggelsens tradition och historia, 15 hp - distans
Introduktion till kulturarv och hållbarhet, 7,5 hp - engelska
Konserveringskunskap, 15 hp
Kulturvårdens fält, 15 hp

Kvalitetsteknik/Ledarskap

Ledarskap - kvalitet - förbättring A, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C1, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap och kommunikation, 5 hp - distans

Lärarutbildning

Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, 30 hp
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15 hp

Programvaruteknik/Systemvetenskap

.NET-programmering, 7,5 hp - campus eller distans
API-design och best practices, 7,5 hp - engelska
Arkitektur och designmönster, 7,5 hp - campus eller distans
Databaser 1, 7,5 hp
Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp - distans
Informationssystem: Digitalisering A, 30 hp
Informationssystem och affärsutveckling, 7,5 hp
Informationssystem och systemvetenskaplig metod, 7,5 hp
Inledande programmering med Java, 7,5 hp - campus eller distans
IT-säkerhet, 7,5 hp
Kvalitetssäkring i systemutveckling, 7,5 hp
Praktik inom informationssystem, 30 hp
Programvaruteknisk baskurs, 7,5 hp

Speldesign/Gestaltning

API-design och best practices, 7,5 hp - engelska
Användargränssnitt för digitala spel, 7,5 hp - distans, engelska
Användning av AI-assisterat innehåll i spel, 7,5 hp - distans, engelska
Artficiell intelligens för spelprogrammering 1, 7,5 hp - distans, engelska
Artficiell intelligens för spelprogrammering 2, 7,5 hp - distans, engelska
Avancerat interaktivt berättande, 7,5 hp - engelska
Concept art för spel, 7,5 hp - engelska
Digital skulptering för spel 1, 7,5 hp - distans, engelska
Digital skulptering för spel 2, 7,5 hp - distans, engelska
Gestaltning med 2D-animation 1, 7,5 hp - distans, engelska
Gestaltning med 2D-animation 2, 7,5 hp - distans, engelska
Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, 7,5 hp - engelska
Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, 7,5 hp - engelska
Grafisk design för spel, 7,5 hp - engelska
Introduktion till level design, 7,5 hp - engelska
Karaktärsdesign och representation, 7,5 hp - engelska
Lekfull design för projektledning, 7,5 hp - engelska
Män, maskuliniteter och spel, 7,5 hp - distans, engelska
Spel och samhälle, 7,5 hp - engelska
Speldesign för klassrummet, 7,5 hp - distans - svenska
Spelutveckling för Android, 7,5 hp - distans, engelska
Visualisering med 3D-datorgrafik, 7,5 hp - distans, engelska

Statistik

Grundläggande statistik och dataanalys 1, 15 hp

Sommarkurser vid Campus Gotland

Anmälan till sommarkurserna är öppen 19 februari - 15 mars via Antagning.se.

Samtliga kurser vid Uppsala universitet sommaren 2024.

Våra duktiga vägledare kan hjälpa dig

Kontakta studie- och karriärvägledningen på Campus Gotland om du behöver vägledning och information eller om du funderar på hur du ska planera din utbildning.

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin